Dansk Hestepleje tilbyder pasning af Deres hest i forbindelse med f.eks. ferie, udlandsophold, sygdom eller andre begivneheder hvor De ikke selv kan passe Deres hest.
Om det er en eller flere heste, i kortere eller længere perioder - så løser Dansk Hestepleje opgaven!
Der findes grundlæggende to måde at få passet sin hest, man kan aflevere sin hest på hestepensioner eller man kan få hesten passet i sine vante omgivelser og med sine daglige rutiner. Alle heste er forskellige og har dermed også forskellige behov, men det er vores overbevisning at langt de fleste heste vil havde bedst af at blive i kendte omgivelser med de normale daglige rutiner.
Dansk Hestepleje tilbyder hestepasning på hestens præmisser og til alle pengepunge.
Pasningen tilrettelægges efter kundens behov og der skrives en pasingsaftale, denne udfyldes under det første besøg inden pasningen træder i kraft.
Hestene passes individuelt og behandles med respekt og gensidig tillid, uden nogen former for vold eller overgreb, da det aldrig har gavnet hverken hest eller ejer.
Det forvenetes til gengæld at hesten er opdraget til at gå pænt og ikke bide eller sparke, ellers SKAL dette oplyses i pasningsaftalen, således at Dansk Hesteplejes personale kan tage forholdsregler.
Se iøvrigt vores gode råd til dig der skal havde din hest passet.  

Vi arbejder altid ud fra en af fem grundpakker:

Pakke 1 indeholder:
1) Gåtur af ½ times varighed
2) Strigling og hovrens før og efter gåtur *

Pakke 2 indeholder:
1) Fodring 1 gang dagligt
2) Gåtur af ½ times varihed
3) Strigling og hovrens før og efter gåtur *

Pakke 3 indeholder:
1) Strigling og hovrens efter fold *
2) Hovrens før fold
3) Skift af dækken før/efter fold
4) Ind- og udlukning på fold

Pakke 3 indeholder:
1) Fodring 2 gange dagligt
2) Ind- og udlukning på fold 1 gang dagligt
3) Strigling og hovrens 1 gang dagligt *
4) Skift af dækken før/efter fold
5) Kontrol og genfyldning af vand på fold og boks 2 gange dagligt
6) Kontrol af hegn på fold 1 gang dagligt

Pakke 4 indeholder:
1) Fodring 2 gange dagligt
2) Ind- og udlukning på fod 1 gang dagligt
3) Strigling og hovrens 1 gang dagligt *
4) Hovrens før fold
5) Skift af dækken 1 gang dagligt
6) Kontrol af hegn på fold 1 gang dagligt
7) kontrol og genfyldning af vand på fold og boks 2 gange dagligt 


Pakke 5 indeholder:
1) Fodring 2 gange dagligt
2) Ind- og udlukning på fod 1 gang dagligt
3) Hovrens før fold
4) Skift af dækken 1 gang dagligt
5) Gåtur af ½ times varihed
6) Strigling og hovrens før og efter gåtur *
7) Kontrol af hegn på fold 1 gang dagligt
8) kontrol og genfyldning af vand på fold og boks 2 gange dagligt 


Vi kan også tilbyde tillægsydelser således at Deres hest holdes i form under Deres fravær. 

Se nærmere under priser.

Ved "feriepasning" tilbyder vi også tømning af postkassen og vanding af blomster efter nærmere aftale. 

* Dansk Hestepleje forbeholder sig retten til at fravige strigling hvis hesten er for våd.